logo

CAO

De cao bestaat uit vier delen

  • Deel 1: Cao voor de sociale werkvoorziening
  • Deel 2: Toelichting
  • Deel 3: Het akkoord en de brief van het Ministerie van SZW
  • Deel 4: Bijlagen

In deel 1 staan de afspraken die zijn gemaakt over de werktijden, het salaris, vakantie en verlof en pensioen. In het hoofdstuk over kostenvergoeding staan onder ander de afspraken over reiskostenvergoeding en de vakbondscontributie.

In de toelichting in deel 2 worden sommige artikelen uitgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld wie bloedverwanten in de 1e en 2e graad zijn.

In deel 3 staat wat de werkgeversorganisaties (FNV en CNV Connectief) en de werkgever VNG hebben afgesproken; het onderhandelaarsakkoord. Zo hebben zij afgesproken dat deze cao geldt van 1 januari 2021tot en met 31 december 2025 en met hoeveel het salaris in deze periode stijgt.

In deel 4 staan de loonschalen per 1 juli 2021, de functieclassificatie, de regeling bezwarencommissie functiewaarderingssysteem SW en een bijlage met handige adressen.

Download de CAO SW

Zie ook de toelichting van de cao-partijen op buitengewoon verlof bij doktersbezoek en feitelijke arbeidsduur.