logo

Mededelingen

Nieuwe loontabel Cao-SW per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,81%. Vanaf dat moment krijgt de cao Sociale Werkvoorziening (SW) ook een nieuwe loontabel. In de huidige cao is namelijk opgenomen dat cao-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwer
Lees meer

Nieuwe loontabel Cao-SW per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 stijgen de lonen in de SW. Verdien jij het minimumloon? Dan heb je recht op de wettelijke verhoging van het WML van 1,41% per 1 januari 2022. Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon? Dan is de loonstijging over heel 2021 gelijk aan 2,16%. In het onderhandelaarsakkoord cao SW 2021 – 2025 is afgesproken dat de loonstijging over 2021 in twee stappen plaatsvindt: 1e stap is een verhoging pe
Lees meer

Tekst Cao SW 2021 – 2025 beschikbaar

In mei 2021 hebben  cao-partijen bij de SW een onderhandelaarsakkoord bereikt over een en nieuwe Cao SW met een looptijd van vijf jaar. In september is het akkoord bekrachtigd. De gehele tekst van de cao is hier te raadplegen. Alle wijzigingen ten opzicht van de Cao SW 2020 zijn opgenomen in de Nota van wijzigingen. Partijen hebben afgesproken de gehele cao te vereenvoudigen en te moderniseren. Deze aanpassingen hope
Lees meer

Nieuwe loontabel cao-SW per 1 juli 2021

Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 0,96%. In het Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening ’21 – ’25 is opgenomen dat de lonen voor iedereen per 1 juli meestijgen met het wettelijk minimumloon. Het Cao-akkoord is in september definitief bekrachtigd. Voor werknemers die WML verdienen is de verhoging al toegepast. Voor werknemers die meer dan WML verdienen zullen
Lees meer

Nieuwe loontabel cao-SW per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 stijgen de lonen in de SW. Verdien jij het minimumloon? Dan heb je recht op de wettelijke verhoging van het WML van 0,29% per 1 januari 2021. Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon? Dan ontvang je per 1 januari 2021 een salarisverhoging van 1,6%. In het onderhandelaarsakkoord cao SW 2020 is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2021 stijgen met het verschil tussen de WML-indexatie over 2020
Lees meer

Tekst Cao SW 2020 beschikbaar

In april 2020 zijn cao-partijen bij de SW een onderhandelaarsakkoord overeengekomen. Dat akkoord is in juni bekrachtigd. De afgesproken technische wijzigingen [zie ook bericht Akkoord Cao SW 2020 en salaristabel per 1 juli 2020] zijn opgenomen in een nieuwe cao-tekst. De geldende Cao-tekst is nu te raadplegen. Vanwege de korte looptijd van de cao hebben partijen er voor gekozen om de geldende tekst niet uit te geven
Lees meer

Akkoord Cao SW 2020 en salaristabel per 1 juli 2020

Het akkoord is hieronder opgenomen. Download onderhandelaarsakkoord Salaris: Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,6%. Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen voor iedereen per 1 juli met 1,6% stijgen. De uitwerking van deze loonsverhoging vindt u in de Loontabel cao SW per 1 juli 2020 Download loontabel De LPO-stijging voor 2020 is vastgesteld op 3,2%. Deze kan echter nog wijzigen in septe
Lees meer

Salaristabel per 1 januari 2020

Per 1 januari stijgen de lonen in de SW. Verdien jij het minimumloon? Dan heb je recht op de wettelijke verhoging van het WML van 1,1% per 1 januari 2020. Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon? Dan ontvang je per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 1,34%. In het onderhandelaarsakkoord cao SW 2019 is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2020 stijgen met het verschil tussen de WML-indexatie over 2019 (2,5
Lees meer

Gewijzigde tekst Cao SW 2019 beschikbaar

In juni 2019 zijn cao-partijen bij de SW een onderhandelaarsakkoord overeengekomen. Dat akkoord is in september 2019 bekrachtigd. De afgesproken technische wijzigingen zijn opgenomen in een nieuwe cao-tekst. Deze tekst is nu hier te raadplegen. Vanwege de korte looptijd van de Cao SW 2019 hebben partijen er voor gekozen om de geldende tekst niet uit te geven in boekvorm. Mogelijk wordt bij de onderhandelingen van een
Lees meer

Loonsverhoging cao SW per 1 juli 2019 bekend

In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao SW 2019. Dit akkoord is in september door Cao-partijen bekrachtigd. De afspraken over de loonsverhoging uit de Cao zijn hieronder opgenomen. Per 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,23%.Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen voor iedereen met 1,23% worden verhoogd. Verdien jij het minimumloon? Dan heb je vanaf juli 2019 recht op de wettelijke ve
Lees meer