logo

Akkoord Cao SW 2020 en salaristabel per 1 juli 2020

Het akkoord is hieronder opgenomen.
Download onderhandelaarsakkoord

Salaris:
Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,6%. Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen voor iedereen per 1 juli met 1,6% stijgen. De uitwerking van deze loonsverhoging vindt u in de Loontabel cao SW per 1 juli 2020
Download loontabel

De LPO-stijging voor 2020 is vastgesteld op 3,2%. Deze kan echter nog wijzigen in september. Als het percentage gelijk blijft dan zullen de salarissen van mensen die meer dan WML verdienen in januari 2021 stijgen met 1,6%. Partijen laten in september weten wat de definitieve LPO is.

Afschaffen koffie – en theegeld:
Vanaf 1 juli wordt de eigen bijdrage voor koffie – en theegeld afgeschaft.

Aanpassing bedragen uit de cao:
Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,6%.

Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW):
was € 27,68 wordt € 28,12

Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):
was € 8,31 wordt € 8,44

Technische wijzigingen
Partijen zijn ook zijn enkele technische wijzigingen overeengekomen, deze worden later dit jaar verwerkt in een aangepaste Cao-tekst.
Download wijzigingen Cao

Historische stijging salarissen SW:
Cao-partijen hebben een overzicht gemaakt van de historische salarisstijgingen in de SW.
Download historische salarisstijgingen SW