logo

Cao onderhandelingen voor de SW van start

Op 12 december 2018 zijn de VNG en de vakbonden CNV en FNV gestart met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (cao-SW). Aan het einde van dit jaar loopt de huidige cao loopt af.
Het eerste overleg verliep constructief en in een prettige sfeer. Naast een eerste verkenning van eenieders inzet zijn er afspraken over het proces gemaakt. Begin 2019 worden de onderhandelingen hervat.