logo

Loonsverhoging en loontabel cao SW per 1–7– 2018 bekend

Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 1,03%.

In de cao van de sociale werkvoorziening (cao-SW) is afgesproken dat wanneer de verwachte/voorlopige loon-prijsontwikkeling  (LPO) hoger is dan de WML-stijging, werknemers die meer dan het WML verdienen, een loonstijging ontvangen die gelijk is aan de stijging van het WML.

Omdat de verwachting is dat de LPO hoger uit pakt dan de loonstijging van het WML, wordt de loontabel aangepast aan de stijging van het WML. De nieuwe loontabel cao-SW per 1 juli 2018 is daarom opgehoogd met het afgeronde percentage van 1,03%.

Zie hier de loontabel per 1 juli 2018

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 aangepast:

  • Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW0): was € 26,34, wordt € 26,61
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW): was € 7,91, wordt € 7,99

Wat is de LPO ook alweer?

LPO is ‘loon – prijsontwikkeling’. Het is extra geld dat de ministeries jaarlijks van het kabinet krijgen om hun taken uit te voeren. Afgesproken is dat het ministerie van SZW de LPO in 2016, 2017 en 2018 uitkeert aan gemeenten. Vervolgens worden de SW-lonen boven WML verhoogd met hetzelfde percentage (zie artikel 5.4 cao SW).
De LPO over 2016: 2,22%
De LPO over 2017: 2,03%
De LPO over 2018: Nog niet bekend, informatie volgt.

Loonstijgingen sinds afsluiten van de cao SW 2015 -2018

  Verdien je WML Verdien je meer dan WML
2016:    
1 januari 1,11% -
1 juli 0,83% 0,83%
     
2017:    
1 januari 0,94% 2,22% – 0,83% = 1,39%
1 juli 0,89% 0,89%
     
2018:    
1 januari 0,80% 2,03% - 0,89% = 1,14%
1 juli 1,03% 1,03%

Informatie over de hoogte van het wettelijk minimumloon en de verschillende leeftijdsgroepen is te vinden op de website van de overheid.