logo

Loonsverhoging en loontabel cao SW per 1-1-2018 bekend

Het percentage van de loon – prijsontwikkeling (LPO) voor 2017 is bekend: voor dit jaar geldt een percentage van 2,03%. De verhoging van de SW-lonen is gekoppeld aan de LPO. Deze loonsverhoging komt voort uit de cao-onderhandelingen tussen vakbonden (FNV en CNV) en de VNG namens gemeenten. Onderstaand kun je vinden wat deze stijging voor jou betekent.

Bij de berekening van het loon in de SW zijn 2 zaken van belang. De een is de LPO, de ander is de stijging van het wettelijk minimumloon (WML). Het WML wordt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli aangepast. Per 1 juli 2017 is het WML met 0,89% gestegen. Welke gevolgen heeft de LPO nu voor jouw loon per 1 januari 2018?

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?

Dan gaat jouw loon in januari 2018 structureel met 1,14% omhoog. Deze 1,14% is de LPO, minus de stijging van het WML van juli 2017. Dus 2,03% - 0,89% = 1,14%.

Verdien jij het minimumloon?

Dan krijg je in januari 2018 de wettelijke verhoging van het WML. Per 1 juli was het WML € 1.565,40 en per 1 januari wordt dit € 1578,00, een stijging van 0,80%.

Download de loontabel januari 2018

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 aangepast.

  • Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW0): was €26,04, wordt € 26,34
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW): was € 7,82, wordt € 7,91

 

Wat is de LPO ook alweer?

LPO is ‘loon – prijsontwikkeling’. Het is extra geld dat de ministeries jaarlijks van het kabinet krijgen om hun taken uit te voeren. Afgesproken is dat het ministerie van SZW de LPO in 2016, 2017 en 2018 uitkeert aan gemeenten. Vervolgens worden de SW-lonen boven WML verhoogd met hetzelfde percentage (zie artikel 5.4 cao SW).
De LPO over 2016: 2,22%
De LPO over 2017: 2,03%
De LPO over 2018: Wordt in oktober 2018 bekend gemaakt.

Loonstijgingen sinds afsluiten van de cao SW 2015 -2018

  Verdien je WML Verdien je meer dan WML
2016:    
1 januari 1,11% -
1 juli 0,83% 0,83%
     
2017:    
1 januari 0,94% 2,22% – 0,83% = 1,39%
1 juli 0,89% 0,89%
     
2018:    
1 januari 0,80% 2,03% - 0,89% = 1,14%
1 juli Nog niet bekend Nog niet bekend

Informatie over de hoogte van het wettelijk minimumloon en de verschillende leeftijdsgroepen is te vinden op de website van de overheid.