logo

Nieuwe loontabel cao-SW per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 stijgen de lonen in de SW.

Verdien jij het minimumloon?
Dan heb je recht op de wettelijke verhoging van het WML van 0,29% per 1 januari 2021.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?
Dan ontvang je per 1 januari 2021 een salarisverhoging van 1,6%.

In het onderhandelaarsakkoord cao SW 2020 is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2021 stijgen met het verschil tussen de WML-indexatie over 2020 (3,2%) en de ontvangen loonsverhoging per 1 juli 2020 (1,6%).

De uitwerking van deze loonsverhoging vindt u in de Loontabel cao SW per 1 januari 2021.

Aanpassing bedragen uit de cao
Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,6%.

Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW):
was € 28,12 wordt € 28,57.

Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):
was € 8,44 wordt € 8,58.