logo

Nieuwe loontabel cao-SW per 1 juli 2021

Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 0,96%.
In het Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening ’21 – ’25 is opgenomen dat de lonen voor iedereen per 1 juli meestijgen met het wettelijk minimumloon.

Het Cao-akkoord is in september definitief bekrachtigd. Voor werknemers die WML verdienen is de verhoging al toegepast. Voor werknemers die meer dan WML verdienen zullen de lonen met terugwerkende kracht per 1 juli worden verhoogd met 0,96%,

Let op:
Vanwege een fout in de berekening is via verschillende kanalen een onjuiste loontabel verspreid. De juiste uitwerking van de loontabel Cao SW per 1 juli 2021 vindt u hier:

Download loontabel

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 0,96%.

Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW):
was € 28,57 wordt € 28,84.

Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):
was € 8,58 wordt € 8,66.