logo

Nieuwe website cao sociale werkvoorziening

Voor medewerkers van de sociale werkvoorziening (SW) is er nu de nieuwe website www.caosw.nl. ‘Daarmee willen we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen op cao- en pensioengebied, maar vooral van de salaristabellen, omdat er nu elk half jaar een update is’, zegt Michiel Drucker (VNG).

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de SW loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. In de cao hebben de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgever (VNG) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing. Op deze site vindt u de tekst van de cao en de actuele salarissen.

De site www.caosw.nl is een gezamenlijk initiatief van VNG, FNV Overheid en CNV Overheid. Met de website willen zij de cao beter toegankelijk maken.