logo

Salaristabel per 1 januari 2020

Per 1 januari stijgen de lonen in de SW.

Verdien jij het minimumloon?
Dan heb je recht op de wettelijke verhoging van het WML van 1,1% per 1 januari 2020.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?
Dan ontvang je per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 1,34%.

In het onderhandelaarsakkoord cao SW 2019 is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2020 stijgen met het verschil tussen de WML-indexatie over 2019 (2,57%) en de ontvangen loonsverhoging per 1 juli 2019 (1,23%).

De uitwerking van deze loonsverhoging vindt u in de Loontabel cao SW per 1 januari 2020.

Aanpassing bedragen uit de cao
Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,34%.

Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW): was € 27,31 wordt € 27,68.

Het bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW): was € 8,20 wordt € 8,31.