logo

Tekst Cao SW 2021 – 2025 beschikbaar

In mei 2021 hebben  cao-partijen bij de SW een onderhandelaarsakkoord bereikt over een en nieuwe Cao SW met een looptijd van vijf jaar. In september is het akkoord bekrachtigd.

De gehele tekst van de cao is hier te raadplegen.
Alle wijzigingen ten opzicht van de Cao SW 2020 zijn opgenomen in de Nota van wijzigingen.

Partijen hebben afgesproken de gehele cao te vereenvoudigen en te moderniseren. Deze aanpassingen hopen we in 2022 af te ronden, waarna er weer een cao in boekvorm zal verschijnen.