logo

Loontabel cao-SW per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 0,89%.

In de cao van de sociale werkvoorziening (cao-SW) is afgesproken dat zodra het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Min. SZW) de loonprijsontwikkeling (LPO) bekend maakt en deze verwachte/voorlopige LPO hoger is dan de WML-stijging, werknemers die meer dan het WML verdienen een loonstijging ontvangen die gelijk is aan de stijging van het WML.
Aangezien de verwachte LPO in de meicirculaire hoger uit zal pakken dan de loonstijging van het WML, wordt de loontabel aangepast aan de stijging van het WML. De nieuwe loontabel cao-SW per 1 juli 2017 is opgehoogd met het afgeronde percentage van 0,89%.

Ten opzichte van de loontabel van 1 januari hebben grote wijzigingen in het wettelijke minimum jeugdloon (WMJL) geleid tot aanpassing van de loontabel van 1 juli 2017. Dit wordt veroorzaakt doordat het WMJL voor 22- jarigen wordt afgeschaft en de bedragen voor WMJL 21-, 20-, 19- en 18-jarigen substantieel zijn verhoogd.

Met de stijging van het WML wijzigen ook ‘het bedrag van 2010’ en de eigen bijdrage collectief vervoer, gelijk aan de generieke salarisverhoging per 1 juli 2017:

  • Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao-SW): van 25,81 euro naar 26,04 euro
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao-SW ): van 7,75 euro naar 7,82 euro.

 

NR Salaris O A B1 B2 C1 C2 D1 D2 E F G H I
O15 WML 15 jaar 15
1 WML 15 jaar 15
O16 WML 16 jaar 16
2 WML 16 jaar 16
O17 WML 17 jaar 17
3 WML 17 jaar 17
4 WML 17 jaar 15 15
5 WML 18 jaar
O18 WML 18 jaar 18 18
6 WML 18 jaar 16 16
7 € 744 16 16
O19 WML 19 jaar 19 19
8 WML 19 jaar 17 17
9 € 864 17 17
O20 WML 20 jaar 20 20
10 WML 20 jaar 18 18
11 WML 20 jaar 18 18 17 17
12 WML 20 jaar 19 19
O21 WML 21 jaar 21
13 WML 21 jaar 18 18
14 WML 21 jaar 19 19
15 WML 21 jaar 20 20
16 WML 21 jaar 20 20 19 19 18
O22 WML 22
17 WML
18 WML 20 20
19 € 1.360 19
20 vervallen
NR Salaris O A B1 B2 C1 C2 D1 D2 E F G H I
21 WML WML Start
22 WML 1 Start Start 19
23 WML 2 1 1 Start Start
24 WML 2 2 20
25 WML 3 3
26 € 1.576 4 4 1 1
27 € 1.604 5 20
28 € 1.633 6 2 2 Start Start
29 € 1.692 3 3
30 € 1.723 4 4 1 1
31 € 1.752 5 5
32 € 1.784 6 2 2 Start
33 € 1.833 7
34 € 1.876 3 3
35 € 1.904 4 4
36 € 1.937 5 5 1 Start
37 € 1.967 6 6
38 € 1.998 7 2
39 € 2.059 8 3 1 Start
40 € 2.123 4 2
41 € 2.180 5 3
42 € 2.241 6 4
43 € 2.302 7 5 1
44 € 2.364 8 6
45 € 2.426 7 2 Start
46 € 2.490 8
47 € 2.552 9 3
48 € 2.643 4
49 € 2.706 5 1
NR Salaris O A B1 B2 C1 C2 D1 D2 E F G H I
50 € 2.767 6 Start
51 € 2.828 7 2
52 € 2.889 8
53 € 2.923 9 3
54 € 2.952 10 4 1
55 € 3.013 5
56 € 3.104 6 2
57 € 3.157 7
58 € 3.229 8 3
59 € 3.289 9
60 € 3.351 10 4
61 € 3.531 5
62 € 3.705 6
63 € 3.849 7
64 € 3.959 8
65 € 4.132 9
66 € 4.306 10
67 € 4.473 11

Download de salaristabel per 1 juli 2017

Salaristabellen per 1 januari 2017