logo

Gewijzigde tekst Cao SW 2019 beschikbaar

In juni 2019 zijn cao-partijen bij de SW een onderhandelaarsakkoord overeengekomen. Dat akkoord is in september 2019 bekrachtigd.

De afgesproken technische wijzigingen zijn opgenomen in een nieuwe cao-tekst. Deze tekst is nu hier te raadplegen.

Vanwege de korte looptijd van de Cao SW 2019 hebben partijen er voor gekozen om de geldende tekst niet uit te geven in boekvorm. Mogelijk wordt bij de onderhandelingen van een Cao SW 2020 en verder weer gekozen voor het uitgeven van de cao-tekst in boekvorm.