logo

CAO SW

De collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening (CAO SW) loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. In deze cao hebben de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgever (VNG) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing. Op deze site vindt u de tekst van de cao en de actuele salarissen.