logo

Nieuwe loontabel Cao-SW per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 krijgt de cao Sociale Werkvoorziening (SW) een nieuwe loontabel. In de huidige cao is namelijk opgenomen dat cao-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwerking van deze verhoging is in de nieuwe loontabel verwerkt.

Download de nieuwe loontabel hier.

De hoogte van de loonsverhoging is de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) in juli 2023. De loontabel wordt daarmee verhoogd met 3,13%.

Aanpassen van bedragen uit de cao SW

Het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a) en het bedrag van 2010 (artikel 7.5b) gaan met de aanpassing van de lonen ook omhoog. Ze zijn op een vergelijkbare manier gewijzigd als de loonschalen.

De eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW):

  • Was op 1 januari 2023 €30,28 en wordt per 1 juli 2023 €31,23

Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):

  • Was op 1 januari 2023 €9,10 en wordt per 1 juli 2023 €9,38

Geen loonstijging cao Aan de Slag

Voor de cao Aan de Slag komt er geen loonstijging van de lonen boven het WML. In deze cao is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet.

Doordat het loon niet stijgt, komen bedragen in die loontabel beneden het minimumloon. De werkgever moet echter minimaal het wettelijk minimumloon uitbetalen. Daarom worden deze schaalbedragen verhoogd tot het niveau van het WML van 1 juli 2023, dus tot € 1.995.

Hierdoor komen schaal 1, schaal 2 en schaal 3 tot en met trede 6 op € 1.995. Dat wordt dus voor al deze treden het minimumloon.