logo

Nieuwe Cao Aan de slag 2024

Op 10 november zijn cao-partijen overeengekomen om de Cao Aan de slag open te breken en met één jaar te verlengen, tot en met 31 december 2024. Partijen zijn wijzigingen overeengekomen die gevolgen hebben voor de loontabellen van oktober 2023 en januari 2024.

Partijen zijn de volgende wijzigingen overeengekomen:

1. Salarisontwikkeling

a. Per 1 oktober 2023 worden de schaalbedragen gerelateerd aan het geldende wettelijk minimumloon van € 1.995. De bedragen in de loonschalen worden uitgedrukt in euro’s.
De afspraak is vertaald in de ‘Loontabel Cao Ads oktober 2023’.
b. Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon op 1 januari 2024 is € 13,27. Voor werknemers die fulltime werken (37 uur) is het minimumloon per maand vastgesteld op € 2.143,99.
c. Per 1 januari 2024 worden de schaalbedragen gerelateerd aan het geldende referentiemaandloon van € 2.143,99. De bedragen in de loontabel worden uitgedrukt in euro’s. De afspraak is vertaald in de ‘Loontabel Cao Ads januari 2024’.
d. Per 1 juli 2024 worden de salarissen verhoogd, gerelateerd aan het dan geldende wettelijk minimum uurloon. Het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 is nog niet bekend.

2. Reiskosten

a. De tegemoetkoming voor de kosten woon – werkverkeer wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,21 per kilometer, vanaf 6 kilometer.
b. Het artikel in de cao over de tegemoetkoming voor de kosten woon – werkverkeer wordt een minimumbepaling. De werkgever kan/mag voor medewerkers een gunstigere regeling afspreken.

3. Eenmalige uitkering
Werknemers die op 1 december 2023 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 575 bruto, naar rato van het dienstverband.

4. Vernieuwde cao-teksten
Cao-partijen verwerken momenteel de afspraken uit het onderhandelaarsresultaat in een gewijzigde cao-tekst. Cao-partijen hopen de teksten zo spoedig mogelijk af te ronden en te kunnen delen.