logo

Tussentijdse afspraken Cao SW

Op 10 november zijn cao-partijen overeengekomen om de Cao SW tussentijds open te breken. De looptijd van de cao blijft ongewijzigd, tot 31 december 2025. Partijen zijn wijzigingen overeengekomen die gevolgen hebben voor de loontabellen van oktober 2023 en januari 2024.

Partijen zijn de volgende wijzigingen overeengekomen:

1. Salarisontwikkeling

a. De verhoging van de lonen van werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, die was voorzien voor januari 2024, wordt eenmalig vervroegd naar 1 oktober 2023. De compensatie van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) in procenten over 2023 is 7,04%. In juli 2023 is het eerste deel hiervan toegekend: 3,13%. Per 1 oktober volgt het restant van de LPO-verhoging. Door deze twee verhogingen zijn alle schaalbedragen met ingang van 1 oktober 2023 7,04% gestegen, ten opzichte van januari 2023. De afspraak is vertaald in de ‘Loontabel Cao SW oktober 2023’.
b. Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon op 1 januari 2024 is € 13,27. Voor werknemers die fulltime werken (36 uur) is het minimumloon per maand vastgesteld op € 2.086,05.
c. Per 1 januari 2024 worden de schaalbedragen die zijn opgenomen in de loontabel van oktober 2023 met € 50 euro verhoogd. Deze afspraak is vertaald in de ‘Loontabel Cao SW januari 2024 ’.

2. Reiskosten

a. De tegemoetkoming voor de kosten woon – werkverkeer wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,21 per kilometer, vanaf 6 kilometer.
b. Het artikel in de cao over de tegemoetkoming voor de kosten woon – werkverkeer wordt een minimumbepaling. De werkgever mag/kan een voor werknemers gunstigere regeling afspreken.

3. Eenmalige uitkering
Werknemers die op 1 december 2023 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 75 bruto, naar rato van het dienstverband.

4. Aanpassing van bedragen uit de Cao SW
Het bedrag van de eigen bijdrage voor collectief vervoer (artikel 7.5a Cao SW) en het bedrag van 2010 (Artikel 7.5b) gaan met de aanpassing van de lonen ook omhoog. De bedragen worden, per 1 januari 2024, op een vergelijkbare manier als de loonschalen verhoogd.

Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a)
Was op 1 januari 2023: € 30,28
Op 1 juli 2023: € 31,23
Per 1 januari 2024: € 32,41

Het bedrag van 2010 (artikel 7.5b)
Was op 1 januari 2023: € 9,10
Op 1 juli 2023: € 9,38
Per 1 januari 2024: € 9,74

5. Vernieuwde cao-teksten en cao-boekje
Cao-partijen werken momenteel aan een nieuwe, modernere en beter leesbare cao-tekst. De afspraken uit het onderhandelaarsresultaat worden daarin verwerkt. Cao-partijen hopen zo spoedig mogelijk de teksten af te ronden en te kunnen delen. Daarna wordt de tekst opgenomen in een nieuw cao-boekje.