logo

Nieuwe loontabel Cao-SW per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 krijgt de cao Sociale Werkvoorziening (SW) een nieuwe loontabel. In de huidige cao is namelijk opgenomen dat cao-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwerking van deze verhoging is in de nieuwe loontabel verwerkt. 

Bekijk de nieuwe loontabel hier.

De hoogte van de loonsverhoging is berekend door het verschil te nemen tussen de LPO in procenten over 2022 en de wettelijk minimumloon (WML)-verhoging die de medewerkers in juli 2022 ontvingen.  De LPO over 2022 is nu definitief vastgesteld op 3,74%. Ten opzichte van het loon van 1 januari 2022 stijgt daarmee het loon per 1 januari 2023 met 3,74%. De verhoging die medewerkers eerder ontvingen in juli 2022 was 1,81%.

Stijging minimumloon met 10,15%

Op 1 januari 2023 wordt het minimumloon verhoogd met 10,15% naar een bedrag van €1934,40 per maand. Hierdoor komen bedragen in de nieuwe loontabel onder het minimumloon.  Dit gaat om de volgende bedragen in de loontabel:

  • Schaal B1 – trede 4
  • Schaal B2 – trede 4 tot met 6
  • Schaal C1 en C2 – trede 1 en 2
  • Schaal D1 en D2 – starttrede

De werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon uitbetalen, zodat de bedragen bij bovenstaande schalen worden verhoogd tot het niveau van het WML van 1 januari 2023, dus tot € 1934,40.

Aanpassen van bedragen uit de cao SW

Het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a) en het bedrag van 2010 (artikel 7.5b) gaan met de aanpassing van de lonen ook omhoog. Ze zijn op een vergelijkbare manier gewijzigd als de loonschalen.

De eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW):

  • Was op 1 januari 2022 = € 29,19 en wordt per 1 januari 2023 = € 30,28.

Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):

  • Was op 1 januari 2022 = € 8,77 en wordt per 1 januari 2023 = € 9,10.

Geen loonstijging cao Aan de Slag

Voor de cao Aan de Slag komt er geen loonstijging van de lonen boven het WML. In deze cao is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet.

Doordat het loon niet stijgt, komen bedragen in die loontabel beneden het minimumloon.  De werkgever moet echter minimaal het wettelijk minimumloon uitbetalen. Daarom worden deze schaalbedragen verhoogd tot het niveau van het WML van 1 januari 2023, dus tot € 1934,40.

Hierdoor komen schaal 1, schaal 2 en schaal 3 tot en met trede 5 op € 1934,40. Dat wordt dus voor al deze treden het minimumloon.