logo

Nieuwe loontabel Cao-SW per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,81%. Vanaf dat moment krijgt de cao Sociale Werkvoorziening (SW) ook een nieuwe loontabel. In de huidige cao is namelijk opgenomen dat cao-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwerking van deze loonsverhoging vind je in de nieuwe Loontabel cao SW per 1 juli 2022.

Download loontabel

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a) en het bedrag van 2010 (artikel 7.5b) verhoogd. De bedragen zijn op een vergelijkbare manier gewijzigd als de loonschalen.

  • De eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW) was op 1 januari 2022 = € 29,19 en wordt per 1 juli 2022 = € 29,72.
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW) was op 1 januari 2022 = € 8,77 en wordt per 1 juli 2022 = € 8,93.

Geen loonstijging cao Aan de Slag

Voor de Cao Aan de Slag is er geen loonstijging per 1 juli 2022 van de lonen boven het WML. In deze cao is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet.

Doordat het loon niet stijgt, zouden enkele bedragen in de loontabel beneden het minimumloon uitkomen.  De werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon uitbetalen, zodat deze schaalbedragen worden verhoogd tot het niveau van het WML van 1 juli 2022, te weten tot € 1756,20.

Bij Schaal 1 trede 3, Schaal 2 trede 2 en Schaal 3 trede 1 lag het loon op € 1744,-. Dat wordt dus voor al deze treden het minimumloon.