logo

Loonsverhoging cao SW per 1 juli 2019 bekend

In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao SW 2019. Dit akkoord is in september door Cao-partijen bekrachtigd. De afspraken over de loonsverhoging uit de Cao zijn hieronder opgenomen.

Per 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,23%.Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen voor iedereen met 1,23% worden verhoogd.

Verdien jij het minimumloon?

Dan heb je vanaf juli 2019 recht op de wettelijke verhoging van het WML. Deze loonsverhoging wordt al toegepast.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?

Dan ontvang je met de salarisuitbetaling in oktober, met tergwerkende kracht vanaf juli 2019, een salarisverhoging van 1,23%.

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,23%.

  • Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW): was €26,98 wordt € € 27,31
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW): was € 8,10  wordt € 8,20

Salaristabel SW per 1 juli 2019

De lay-out van de salaristabel voor de SW is gewijzigd. Bijgevoegde tabel.