logo

Nieuwe loontabel Cao-SW per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 stijgen de lonen in de SW.

Verdien jij het minimumloon?

Dan heb je recht op de wettelijke verhoging van het WML van 1,41% per 1 januari 2022.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?

Dan is de loonstijging over heel 2021 gelijk aan 2,16%.

In het onderhandelaarsakkoord cao SW 2021 – 2025 is afgesproken dat de loonstijging over 2021 in twee stappen plaatsvindt:

  • 1e stap is een verhoging per 1 juli 2021 van 0,96% (gelijk aan de stijging van het WML);
  • 2e stap is een verhoging per 1 januari 2022 van 1,2%. (2,16% – 0,96%).

Omdat de loonstijging van 2,16% over heel 2021 wordt toegepast zijn de schaalbedragen van januari 2021 met dat percentage verhoogd.

De uitwerking van deze loonsverhoging vindt u in de Loontabel cao SW per 1 januari 2022.

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a) en het bedrag van 2010 (artikel 7.5b) verhoogd. De bedragen zijn op een vergelijkbare manier  gewijzigd als de loonschalen:

De eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW):
Was op 1 januari 2021 = €28,57, op 1 juli 2021 = € 28,84 en wordt per 1 januari 2022 € 29,19.

Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):
Was op 1 januari 2021 = € 8,58, op 1 juli 2021 = € 8,66 en wordt per 1 januari 2022 € 8,77.