logo

Tekst Cao SW 2020 beschikbaar

In april 2020 zijn cao-partijen bij de SW een onderhandelaarsakkoord overeengekomen. Dat akkoord is in juni bekrachtigd.

De afgesproken technische wijzigingen [zie ook bericht Akkoord Cao SW 2020 en salaristabel per 1 juli 2020] zijn opgenomen in een nieuwe cao-tekst. De geldende Cao-tekst is nu te raadplegen.

Vanwege de korte looptijd van de cao hebben partijen er voor gekozen om de geldende tekst niet uit te geven in boekvorm. Mogelijk wordt bij de onderhandelingen van een Cao SW 2021 en verder weer gekozen voor het uitgeven van de cao-tekst in boekvorm.