logo

Mededelingen

Loontabel per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 0,89%. In de cao van de sociale werkvoorziening (cao-SW) is afgesproken dat zodra het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Min. SZW) de loon-prijsontwikkeling (LPO) bekend maakt en deze verwachte/voorlopige LPO hoger is dan de WML-stijging, werknemers die meer dan het WML verdienen een loonstijging ontvangen die gelijk is aan de stijging van het W
Lees meer

Toelichting buitengewoon verlof bij doktersbezoek

In meerdere bedrijven is sprake van een langlopende discussie over de interpretatie van het cao-artikel over buitengewoon verlof bij doktersbezoek, artikel 6.3 sub h. Cao-partijen vinden het van belang dat de cao op een juiste manier wordt uitgevoerd. Om dit ook voor dit artikel te bevorderen hebben partijen de volgende toelichting opgesteld. De tekst van het artikel luidt: 6.3, lid 1: “Tenzij de belangen van d
Lees meer

Nieuwe website cao sociale werkvoorziening

Voor medewerkers van de sociale werkvoorziening (SW) is er nu de nieuwe website www.caosw.nl. ‘Daarmee willen we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen op cao- en pensioengebied, maar vooral van de salaristabellen, omdat er nu elk half jaar een update is’, zegt Michiel Drucker (VNG). De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de SW loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. In de cao hebben de we
Lees meer