logo

Mededelingen

Akkoord Cao SW 2020 en salaristabel per 1 juli 2020

Het akkoord is hieronder opgenomen. Download onderhandelaarsakkoord Salaris: Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,6%. Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen voor iedereen per 1 juli met 1,6% stijgen. De uitwerking van deze loonsverhoging vindt u in de Loontabel cao SW per 1 juli 2020 Download loontabel De LPO-stijging voor 2020 is vastgesteld op 3,2%. Deze kan echter nog wijzigen in septe
Lees meer

Salaristabel per 1 januari 2020

Per 1 januari stijgen de lonen in de SW. Verdien jij het minimumloon? Dan heb je recht op de wettelijke verhoging van het WML van 1,1% per 1 januari 2020. Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon? Dan ontvang je per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 1,34%. In het onderhandelaarsakkoord cao SW 2019 is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2020 stijgen met het verschil tussen de WML-indexatie over 2019 (2,5
Lees meer

Gewijzigde tekst Cao SW 2019 beschikbaar

In juni 2019 zijn cao-partijen bij de SW een onderhandelaarsakkoord overeengekomen. Dat akkoord is in september 2019 bekrachtigd. De afgesproken technische wijzigingen zijn opgenomen in een nieuwe cao-tekst. Deze tekst is nu hier te raadplegen. Vanwege de korte looptijd van de Cao SW 2019 hebben partijen er voor gekozen om de geldende tekst niet uit te geven in boekvorm. Mogelijk wordt bij de onderhandelingen van een
Lees meer

Loonsverhoging cao SW per 1 juli 2019 bekend

In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao SW 2019. Dit akkoord is in september door Cao-partijen bekrachtigd. De afspraken over de loonsverhoging uit de Cao zijn hieronder opgenomen. Per 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,23%.Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen voor iedereen met 1,23% worden verhoogd. Verdien jij het minimumloon? Dan heb je vanaf juli 2019 recht op de wettelijke ve
Lees meer

Cao onderhandelingen voor de SW van start

Op 12 december 2018 zijn de VNG en de vakbonden CNV en FNV gestart met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (cao-SW). Aan het einde van dit jaar loopt de huidige cao loopt af. Het eerste overleg verliep constructief en in een prettige sfeer. Naast een eerste verkenning van eenieders inzet zijn er afspraken over het proces gemaakt. Begin 2019 worden de onderhandelingen hervat.
Lees meer

Loonsverhoging cao SW per 1-1-2019 bekend

Het percentage van de loon – prijsontwikkeling (LPO) voor 2018 is bekend: voor dit jaar geldt een percentage van 2,43%. De verhoging van de SW-lonen is gekoppeld aan de LPO. Deze loonsverhoging komt voort uit de cao-onderhandelingen tussen vakbonden (FNV en CNV) en de VNG namens gemeenten. Hieronder kan je vinden wat deze stijging voor jou betekent. Bij de berekening van het loon in de SW zijn 2 zaken van belang. De
Lees meer

Nieuwe seniorenregeling geldig vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe seniorenregeling, opgenomen in artikel 6.13 van de Cao SW.. Aanvragen van de seniorenregeling zoals is geregeld in artikel 6.11 cao SW is niet meer mogelijk. De nieuwe seniorenregeling kent twee leeftijdscategorieën: 60 jaar en ouder 62 jaar en ouder. Deze seniorenregeling is in 2015 tussen Cao-partijen overeengekomen en opgenomen in het Cao boekje 2015 – 2018. Bij het opstellen
Lees meer

Loonsverhoging en loontabel cao SW per 1–7– 2018 bekend

Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 1,03%. In de cao van de sociale werkvoorziening (cao-SW) is afgesproken dat wanneer de verwachte/voorlopige loon-prijsontwikkeling  (LPO) hoger is dan de WML-stijging, werknemers die meer dan het WML verdienen, een loonstijging ontvangen die gelijk is aan de stijging van het WML. Omdat de verwachting is dat de LPO hoger uit pakt dan de loonstijging van het WM
Lees meer

Toelichting artikel 4.3 feitelijke arbeidsduur

Bij het Technisch Overleg Sociale Werkvoorziening zijn vragen binnengekomen over de werking van artikel 4.3 Feitelijke arbeidsduur. In de betreffende gevallen ging het om inroostering in de groensector voor medewerkers die onder de cao Sociale Werkvoorziening vallen. Het gaat hier om een werktijdenregeling waarbij de feitelijke arbeidsduur per week afwijkt van de formele arbeidsduur per week. Op grond van artikel 4.3
Lees meer

Loonsverhoging en loontabel cao SW per 1-1-2018 bekend

Het percentage van de loon – prijsontwikkeling (LPO) voor 2017 is bekend: voor dit jaar geldt een percentage van 2,03%. De verhoging van de SW-lonen is gekoppeld aan de LPO. Deze loonsverhoging komt voort uit de cao-onderhandelingen tussen vakbonden (FNV en CNV) en de VNG namens gemeenten. Onderstaand kun je vinden wat deze stijging voor jou betekent. Bij de berekening van het loon in de SW zijn 2 zaken van belang. D
Lees meer