logo

Mededelingen

Toelichting artikel 4.3 feitelijke arbeidsduur

Bij het Technisch Overleg Sociale Werkvoorziening zijn vragen binnengekomen over de werking van artikel 4.3 Feitelijke arbeidsduur. In de betreffende gevallen ging het om inroostering in de groensector voor medewerkers die onder de cao Sociale Werkvoorziening vallen. Het gaat hier om een werktijdenregeling waarbij de feitelijke arbeidsduur per week afwijkt van de formele arbeidsduur per week. Op grond van artikel 4.3
Lees meer

Loonsverhoging en loontabel cao SW per 1-1-2018 bekend

Het percentage van de loon – prijsontwikkeling (LPO) voor 2017 is bekend: voor dit jaar geldt een percentage van 2,03%. De verhoging van de SW-lonen is gekoppeld aan de LPO. Deze loonsverhoging komt voort uit de cao-onderhandelingen tussen vakbonden (FNV en CNV) en de VNG namens gemeenten. Onderstaand kun je vinden wat deze stijging voor jou betekent. Bij de berekening van het loon in de SW zijn 2 zaken van belang. D
Lees meer

Loontabel per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 0,89%. In de cao van de sociale werkvoorziening (cao-SW) is afgesproken dat zodra het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Min. SZW) de loon-prijsontwikkeling (LPO) bekend maakt en deze verwachte/voorlopige LPO hoger is dan de WML-stijging, werknemers die meer dan het WML verdienen een loonstijging ontvangen die gelijk is aan de stijging van het W
Lees meer

Toelichting buitengewoon verlof bij doktersbezoek

In meerdere bedrijven is sprake van een langlopende discussie over de interpretatie van het cao-artikel over buitengewoon verlof bij doktersbezoek, artikel 6.3 sub h. Cao-partijen vinden het van belang dat de cao op een juiste manier wordt uitgevoerd. Om dit ook voor dit artikel te bevorderen hebben partijen de volgende toelichting opgesteld. De tekst van het artikel luidt: 6.3, lid 1: “Tenzij de belangen van d
Lees meer

Nieuwe website cao sociale werkvoorziening

Voor medewerkers van de sociale werkvoorziening (SW) is er nu de nieuwe website www.caosw.nl. ‘Daarmee willen we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen op cao- en pensioengebied, maar vooral van de salaristabellen, omdat er nu elk half jaar een update is’, zegt Michiel Drucker (VNG). De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de SW loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. In de cao hebben de we
Lees meer